polne bolesti ordinacije

Novi eksperimentalni HIV gel će moći da zaštiti žene od AIDS čak i nakon seksa

18/03/2014

Novi eksperimentalni gel će moći da zaštiti žene od AIDS, čak i nakon što su imale seksualni odnos, pokazuje nova studija.

Ovaj gel je već testiran na majmunima, i istraživači iz Centra za Kontrolu i Prevenciju bolesti su utvrdili da je gel zaštitio ženke od dobijanja AIDS, čak i ako se nanese tri sata posle izalaganja HIV virusu. Zarad utvrđivanja efikasnosti gela, istraživači su ga primenili na tri majmuna koji su bili izloženi HIV virusu dva puta nedeljno tokom sedam nedelja. Do kraja eksperimenta, dva od tri majmuna su ostali neinficirani, u poređenju sa samo jednim od 10 majmuna u grupi koja je dobijala neaktivni, placebo gel.

novi-gel-koji-ce-zastititi-zene-od-HIV-virusa-nakon-seksa Kako bi potvrdili ove nalaze, tim je testirao da li gel može da zaštiti od HIV virusa i nakon izloženosti virusu, koristeći 6 majmuna izloženih HIV infekciji dva puta nedeljno tokom dva i po meseca. Nanošenjem gela tri sata NAKON izloženosti virusu, istraživači su bili u stanju da zaštite 5 od 6 majmuna od HIV infekcije. Sva 4 majmuna u placebo grupi su dobili HIV virus.

Centar za Kontrolu i Prevenciju bolesti u Atlanti, potvrdio je da gel postiže ciljani efekat na životinjskom modelu.

Dr Čarls Dobard iz divizije za sprečavanje HIV-AIDS-a, smatra da gel obećava, a svakako je potrebno da se ispita šta se dešava ukoliko se gel nanese 6, 8 ili 24 sata nakon infekcije.

Kako je gel do sada testiran samo na majmunima, istraživači kažu da još uvek treba preći dugačak put pre nego što terapija bude upotrebljena na ljudima. Ako je verovati Džejsonu Varineru, kliničkom direktoru “OTerrence Higgins Trust”, nijedan mikrobicid još uvek nije doneo punu zaštitu od HIV-a. Stoga, ako se pokaže da je gel efektan kada su u pitanju ljudi, to će biti još jedan mali korak napred, pogotovo u zemljama gde visok procenat inficiranih HIV-om i kulturalističke barijere koje utiču na smanjeno korišćenje kondoma stvaraju efekat savršene oluje.

“Ovo je zaista veoma interesantan napredak. Ako želite nešto što bi moglo da ponudi zaštitu od HIV-a nakon izloženosti, onda želite lek koji će delovati kasnije u životnom ciklusu virusa,” kaže Rovena Džonston, zamenik predsednika za istraživanje za amfAR, the Foundation for AIDS Research, u skladu sa WebMD.

Gel sadrži jednoprocentni rastvor antivirusnog leka raltegravir (Isentress), i njegovo dejstvo se bazira na blokiranju sposobnosti virusa da integriše svoj DNK u DNK životinjskih ćelija. Upravo ova DNK integracija dovodi do infekcije HIV virusom. Ipak, infekcija se ne dešava onog momenta kada virus dospe u telo. Obično do infekcije dolazi nakon više od 6 sati posle izlaganja virusu. Istraživači sugerišu da se ovaj vremenski period može iskoristiti za zaštitu nakon izloženosti HIV virusu.

Ako se utvrdi da je gel efikasan i kod ljudi, gel će postati novi način za žene da se zaštite nakon seksualnog odnosa, navodi NBC News. Do tada, eksperti sugerišu da će biti potrebna velika klinička ispitivanja kako bi se testirao svaki novi tretman, a kondom ostaje do daljnjeg najbolja odbrana.

Ako je verovati Centru za Kontrolu i Prevenciju bolesti, 1.1 milion Amerikanaca boluju od HIV-AIDS-a, a 15.8% nisu svesni da su inficirani. U SAD, infekcija se širi uglavnom putem nezaštićenog seksa. Gej i biseksualna populacija ostaju najviše pogođeni sa HIV virusom.

U skladu sa poslednjim procenama Svetske Zdravstvene Organizacije i UNAIDS globalne procene, žene čine 50% stanovništva koji živi sa HIV infekcijom.
Studija je objavljena u Science Translational Medicine.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: