polne bolesti ordinacije

Stariji više uživaju u seksu nego ranije, ali i više rizikuju

07/02/2011

Gomila naučnih izveštaja koja se pojavila u poslednje vreme, trebalo bi da ukloni i poslednju sumnju da stariji ljudi automatski gube svoj seksualni nagon u godinama kada ih stiže penzionisanje.

To su dobre vesti. Loše vesti su da veliki broj baka i deka kada se uzbude, tokom seksualnog odnosa biva inficirano nekom od polno prenosivih bolesti, kao što su HIV, hlamidija ili genitalni herpes.

Istraživanje seksualnog zdravlja i ponašanja koje je sprovedeno u Sjedinjenim Državama, od strane stručnjaka sa Univerziteta Indijana, napravilo je pomak uključivši ovaj put sve uzraste. Utvrđeno je da mnogi penzioneri – posebno muškarci – ostaju seksualno aktivni i u svojim sedamdesetim godinama.

Među ispitivanim ženama uzrasta od 60 do 69 godina, npr. 30% je imalo vaginalni snošaj prethodnog meseca, dok je za muškarce istog uzrasta ovaj procenat 39%. Međutim, za uzrast od 70 do 79 godine, razlika među polovima se povećava: 12% žena naspram 28% muškaraca.

stariji-par

Ova razlika među polovima se odslikava u ranijoj studiji koja je sprovedena na Univerzitetu Čikago. 35% žena uzrasta od 65 do 74 godine se složilo da seks “uopšte nije bitan” u njihovom životu, u poređenju sa svega 14% muškaraca koji su tvrdili isto. Za uzrast od 75 to 85 godina, 52% žena I 30% muškaraca se složilo sa ovom tvrdnjom.

Eksperti nude različita objašnjenja za ove raskorake između muškaraca i žena. S obzirom da žene u proseku žive duže, ne postoji dovoljno dostupnih muškaraca. Mnogi stariji muškarci koji su sami više vole da viđaju mlađe žene. Ali postoji slaganje da su, više nego bilo šta drugo, Vijagra i ostali lekovi koji povećavaju seksualnu želju i uzbuđenje, veoma uticali da dođe do ovakve razlike između muškarac i žena, povećavajući dužinu aktivnog seksualnog života kod starijih muškaraca.

U isto vreme, veliki broj ovih podmlađenih starijih ne štiti se na odgovarajući način kada je reč o zaštiti od HIV virusa i ostalih polnih bolesti. Studija koja je rađena u Indijani je utvrdila da je svega 17% muškaraca uzrasta između 60 i 69 godina koristilo kondom tokom njihovih najskorijih seksualnih odnosa sa “neobaveznom partnerkom”.

A sa druge strane, prema izveštaju iz Opšte bolnice u Masačusetsu, oni i ispaštaju zbog nezaštićenih seksualnih odnosa. Broj polnih bolesti među šezdesetogodišnjacima i starijima, koji uzimaju lekove protiv erektilne disfunkcije (tj. lekove za poboljšanje erekcije) dvostruko je veći u odnosu na njihove vršnjake koji ne koriste ove preparate.

Najveća veza između uzimanja ovih lekova je kada su polne bolesti u pitanju utvrđena sa HIV-om, izjavio je Dr. Anupam Jena, jedan od istraživača, pre svega zbog izuzetno neprijatnih simptoma, zbog kojih se ljudi radije odlučuju da se obrate doktoru. Iz ovih razloga HIV je polna bolest koja se najlakše prati.

Često se sugeriše da se javljanje HIV-a i ostalih polnih bolesti veoma povećalo tokom prethodne dekade, ali statistike iz Centra za Kontrolu i Prevenciju bolesti govore drugačije. Za svetsku populaciju u celini, broj novih slučajeva obolelih od polnih bolesti koji su prijavljeni svake godine tokom ovog perioda je bio stabilan – a ovo se odnosi i na starije osobe.

Naravno, ovo ne uključuje hiljade inficiranih starijih osoba koji posmatrano na kratak rok imaju malo simptoma ili nikakve simptome. Oni obično prolaze bez dijagnoze. Kao posledica toga, oni mogu dugoročno patiti od neuroloških smetnji kao posledice bolesti, koji se lako mogu pogrešno dijagnostikovati kao standardne bolesti starenja.

Zašto se stariji ljudi koji su samci ili uživaju u brojnim seksualnim aferama ne štite od polnih bolesti?

Eksperti su ponudili neke odgovore: Npr. zato što je starija generacija odrasla u vremenu kada je glavni razlog za korišćenje kondoma bio izbeći neželjenu trudnoću, a to im pod stare dane više nije problem. Zato što ne shvataju koliko su polne bolesti postale raširene. Zato što muškarci više vole da ne koriste kondom, a žene ne žele da insistiranjem na kondomu kod muškaraca izazovu nezadovoljstvo…itd.

Ako ostavimo sa strane njihovo izbegavanje kondoma, možemo konstatovati i da su seksualno aktivne bake i deke pogotovo osetljivi na polno prenosive bolesti. Sposobnost njihovog organizma da se odupre infekcijama je oslabila sa godinama – njihov imunitet je slabiji. A takođe i fizičke promene u genitalnim područjima kod žena, povećavaju rizik da dođe do manjih ogrebotina koje lakše mogu dovesti do polne infekcije.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: