polne bolesti ordinacije

Preparat protiv Hepatitisa B dobio pozitivno mišljenje EMEA

23/12/2009

hepagam B EMEA Komitet (Komitet Evropske Agencije za lekove) je dao pozitivno mišljenje za ImmunoGam, koji pomaže u borbi protiv hepatitisa B na bazi povećavanja imuniteta organizma.

Ovo je proizvod koji je reklamiran kao HepaGam B u Severnoj Americi i Izraelu, a proizvodi ga Kangen korporacija. To je preparat koji sadrži antitela specifična za površinski antigen Hepatitisa B. Dozvola za reklamiranje koju treba da da Evropska Komisija, trebala bi da usledi nakon 67 dana od usvajanja mišljenja komisije.

Hepatitis B površinski antigen HBsAg se često koristi prilikom testiranja na infekciju hepatitisom. To je prvi antigen virusa hepatitisa B koji se pojavljuje tokom infekcije, koji se može detektovati.

Ipak, u ranoj fazi infekcije, ovaj antigen možda neće biti prisutan, a moguće je da se posle određenog trajanja bolesti takođe ne može detektovati, jer je moguće da organizam posle određenog vremena sam sebe očisti od ovog antigena.

Izvor: Trading Markets

Leave a Comment

Previous post:

Next post: