polne bolesti ordinacije

Najvažnijih 10 razloga za uvođenje osnovnog seksualnog obrazovanja – 2. deo

11/03/2013

U prethodnom tekstu smo pričali o prvih 5 važnih razloga za uvođenje seksualnog obrazovanja u škole, a u ovom tekstu izložićemo drugih 5 razloga.

6. Dečaci žele da budu muškarci, zato ih naučite da budu dobri muškarci

osnovno seksualno obrazovanje  - lekcija 2

Činjenice ukazuju da od seksualnog obrazovanja mladih može biti samo koristi!

Ako želite da ostanete zdravi, neophodno je da kada dođe do infekcije potražite adekvatnu pomoć. Kada dečaci postaju momci, mnoštvo njih prekine sa preventivnim posetama lekaru, što onemogućava da budu testirani ukoliko za tim postoji potreba, kao npr. na polne infekcije. Nedavna studija je utvrdila da će se dečaci koji sa svojim roditeljima razgovaraju o seksualnom životu radije opredeliti da posete lekara. Veoma je bitno da se dečacima da dobar primer. Jedan od najvećih faktora rizika da dečak ne potraži pomoć lakara su tradicionalni stavovi o muškosti. Važno je da mladi momci ranije nauče da je briga o sopstvenom zdravlju i zdravlju svojih partnerki, jedna od najmuževnijih stvari koje mogu da preduzmu.

7. Osnovno seksualno obrazovanje ne ohrabruje decu da imaju seksualne odnose

Osnovno seksualno obrazovanje ne ohrabruje decu da imaju seksualne odnose. Dobri programi osnovnog seksualnog obrazovanja uče da je apstinencija jedini potpuno siguran način da se izbegne neželjena trudnoća i polne infekcije. Razlika je u tome što ovi programi učenicima pružaju i realne informacije i činjenice o bezbednosti različitih seksualnih ponašanja, a samim tim kako da budu u što manjem riziku od infekcije.

8. Roditeljski je posao da decu nauči Veri i Moralu

Ništa iz osnovnog seksualnog obrazovanja ne sprečava roditelje da nauče decu svojim standardima morala. Učenje činjenica u školi bi omogućilo roditeljima da se fokusiraju na objašnjavanje svojih ličnih i religioznih pogleda deci, kao i svojih standarda ponašanja koje žele da usvoji njihovo dete. To je nešto što nijedno formalno seksualno obrazovanje neće nikada moći da zameni, već samo da podrži.

9. Što više dece zna činjenice, veće su šanse da će reći NE

Tinejdžeri nisu glupi. Kada im nastavnik kaže da ih samo apstinencija može zaštititi od polnih infekcija i trudnoće, oni znaju da ih lažu, ili makar pogrešno usmeravaju. Pružanje adolescentima jasne i precizne slike o rizicima različitih tipova seksualnog ponašanja im može pomoći da dobro informisani donesu odluku o seksu. Najefikasniji programi seksualnog obrazovanja su obično oni koji teže da tinejdžeri usmere dalje od onih seksualnih aktivnosti koje su posebno visokog rizika.

10. Osnovno seksualno obrazovanje ohrabruje apstinenciju od seksa, ne ohrabruje neznanje

Šta tinejdžeri rade kada im nisu poznate jasne informacije o seksualnim rizicima? Umesto vaginalnog seksualnog odnosa, odlučuju se za oralni seks, ili čak analni seks. Konkretno, mnogi tinejdžeri ne smatraju da je oralni seks u suprotnosti sa apstinencijom, iako putem oralnog seksa može doći do prenošenja nekoliko polnih infekcija. Upućivanje na apstinenciju ponekad ohrabruje učenike da se uzdrže od seksa, a da im pritom uopšte nije objašnjeno šta je seks zapravo. Nasuprot tome, osnovno seksualno obrazovanje može da ohrabri tinejdžere da mnogo bolje informisani donesu odluke o seksu, pre nego što se upuste u bilo kakav oblik ponašanja koji ima veze sa seksom, za koji, bez dovoljno informacija mogu da poveruju da je bezbedan, iako zapravo nije.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: