polne bolesti ordinacije

Kafa pomaže obolelima od Hepatitisa C

02/01/2011

kafa-pomaze-obolelima-od-hepatitisa-C Kafa usporava razvoj bolesti jetre do koje dolazi kao posledica virusa Hepatitisa C.
Ljudima koji žive sa hroničnim hepatitisom C (virus HCV) i uznapredovalom bolešću jetre, može pomoći povećano konzumiranje kafe. Naime, ukoliko ovi bolesnici dnevno popiju tri ili više šoljica kafe, imaju za čak 53% umanjen rizik da će doći do daljeg razvoja bolesti u odnosu na one koji uopšte ne piju kafu, u skladu sa novom studijom koja je objavljena u Novembarskom izdanju časopisa Hepatology. U skladu sa naučnim radom koji je potpisao Nil Fridman i grupa lekara, pacijenti sa fibrozom i cirozom jetre kod kojih standardno lečenje nije dalo odgovor, imali su koristi od povećanog konzumiranja kafe.

Studija je uključila 766 obolelih od hepatitisa C, koji su već bili podvrgnuti antivirusnoj terapiji protiv ciroze uzrokovane Hepatitisom C, i kod kojih lečenje pegilovanim interferonom i ribavirinom nije imalo efekta. Po započinjanju studije , volonteri su pristali da daju informacije o dnevnim količinama unete kafe, kao i to koliko su kafe pili tokom prethodne godine. Slična pitanja su im postavljena i u vezi sa crnim i zelenim čajem.

Tokom skoro četiri godine koliko je trajala studija, učesnici su na svaka tri meseca posećivali doktora i tom prilikom su rađene sledeće provere: da li je došlo do abnormalnog akumuliranja vode u abdomenu, praćeno je stanje jetre, uzimalo se u obzir da li je bilo smrtnih slučajeva kao posledica bolesti jetre, a proveravano je i da li je došlo do oštećenja mozga i nervnog sistema, kao i da li je došlo do karcinoma jetre, spontanog bakterijskog peritonitisa, krvarenja i/ili povećanja fibroze. Biopsija jetre je kod svakog pacijenta rađena nakon 1.5 godine, kao i nakon 3.5 godine od početka studije, kako bi se odredio stepen napredovanja bolesti jetre.
Rezultati su pokazali da su pacijenti volonteri koji su tokom studije pili tri ili više od tri šolje kafe tokom dana, imali relativan rizik (RR) od 0.47 da se kod njih desi neki od kliničkih ishoda koje smo gore nabrojali. RR od preko 1, sugerisao je na povećanje rizika za dalji razvoj bolesti, dok je RR ispod 1 ukazivao na smanjenje ovog rizika.

Istraživači nisu primetili nikakvu vezu između konzumiranja čaja i razvoja bolesti jetre, iako treba naglasiti da je konzumiranje čaja bilo slabo od strane učesnika studije.

“Imajući u vidu veliki broj ljudi inficiranih virusom HCV, izazivačem Hepatitisa C, važno je identifikovati faktore rizika koji se mogu povezati sa razvojem bolesti jetre,” rekao je Fridman. “Iako ne možemo proceniti ulogu ostalih faktora koji su posledica unosa kafe u organizam, rezultati studije sugerišu da su pacijenti koji konzumiraju dosta kafe tokom dana, u manjem riziku od daljeg pogoršanja bolesti.”

Zaključke do kojih je došla ova studija ne treba generalizovati na zdraviju populaciju, naglasio je autor studije.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: