polne bolesti ordinacije

Istraživači u potrazi za novim – brzim testom na gonoreju

06/12/2013

Gonoreja je u naletu širom sveta. Lekari su trenutno prilično nemoćni, jer su sredstva sa kojima raspolažu postala poprilično neefikasna.

novi-test-na-gonoreju

Možda će izgledati baš ovako

Neisseria gonorrhea, bakterija koja uzrokuje triper tj. gonoreju, je jedna od najrasprostranjenijih infekcija na svetu. Svake godine, zabeleži se 106 miliona slučajeva – i ta brojka je manja od stvarne brojke.

Komplikacije uključuju zapaljenje male karlice, sterilnost muškaraca i žena, smrt fetusa, koja može dovesti do smrti trudnice odnosno majke. Pre nego što su izmišljeni antibiotici, glavni uzrok slepila kod dece je ležao u činjenici da ih je rodila majka inficirana bakterijom gonoreje.

Bakterija je postala u velikoj meri otporna na većinu antibiotika, izuzev jedne familije antibiotika – cefalosporine treće generacije. Cefalosporini treće generacije pripadaju grupi antibiotika širokog spektra i veoma su efikasni protiv Gram-negativnih bakterija, u koje spada i bakterija Neisseria gonorrhea.
Ipak, još uvek postoje delovi sveta, gde se još uvek ne javlja otpornost ove bakterije na druge antibiotike.

Ovi drugi antibiotici bi se mogli uspešno koristiti za lečenje kada bi znali kakva je situacija kod svakog konkretnog pacijenta ili ne, tj. da li je bakterija gonoreje kojom je pacijent inficiran otporna na te antibiotike ili ne.

Sadašnji metodi za dijagnostikovanje gonoreje su ili previše komplikovani – bazirani na dugim i skupim laboratorijskim testovima – ili previše neprecizni, bazirani samo na simptomima.

Naučnici rade na razvijanju brzog, neinvazivnog testa, na bazi sempla urina, sličnom testu na trudnoću, koji bi brzo prepoznao infekciju gonorejom i pokazao da li je i na koje antibiotike bakterija otporna.

Test treba da bude jednostavan, precizan, stabilan i upotrebljiv širom sveta. Ostaje nam da čekamo i da se nadamo da će ovaj test biti dostupan što pre, a kada bude mi ćemo vas o tome obavestiti.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: