polne bolesti ordinacije

Hlamidija komplikacije

  1. Hlamidija komplikacije: kratak pregled
  2. Hlamidija komplikacije kod žena
  3. Hlamidija komplikacije kod muškaraca
  4. Testiranje na hlamidiju

Hlamidija komplikacije: kratak pregled

Ako se ne leči, infekcija hlamidijom može dovesti do ozbiljnih reproduktivnih i ostalih zdravstvenih problema, sa kako kratkoročnim, tako i dugoročnim posledicama. Kao i sama bolest, tako i šteta koju hlamidija uzrokuje obično prolazi “tiho”, tj. bez simptoma.

Hlamidija komplikacije kod žena

Kod žena, nelečena infekcija se može proširiti na matericu ili falopijeve kanaliće i uzrokovati zapaljenje male karlice. Ovo se dešava kod skoro 40% žena koje ne leče hlamidiju! Zapaljenje male karlice može dovesti do trajnog oštećenja:

  •  Falopijevih kanalića
  • Materice
  • Okružujućih tkiva


Ovakva oštećenja mogu dalje dovesti do hroničnog bola u pelvisu (maloj karlici), steriliteta i potencijalno fatalne ektopične (vanmaterične) trudnoće. Ukoliko dođu u kontakt sa HIV virusom, žene inficirane hlamidijom su u čak pet puta većem riziku od infekcije.

Hlamidija komplikacije kod muškaraca

Komplikacije usled infekcije hlamidijom su kod muškaraca retke.

Infekcija se ponekad proširi na epididimis (kanalić kojim nosi spermu iz testisa), uzrokujući bol, groznicu i retko sterilitet.

U retkim slučajevima, infekcija genitalija hlamidijom može uzrokovati artritis, koji može bože biti praćen ozledama na koži i zapaljenjem očiju i uretre, tzv. Reiterov sindrom (Syndroma Reiteri).

Testiranje na hlamidiju

Kako biste sprečili komplikacije do kojih može da dovede hlamidija, testiranje na hlamidiju se preporučuje za sve aktivne žene uzrasta oko 25 godina i mlađih, najmanje jednom godišnje. Godišnje testiranje se takođe preporučuje i za nešto starije devojke i žene koje su u riziku od hlamidije (u ovu grupu spadaju devojke i žene sa novim seksualnim partnerom ili sa više seksualnih partnera). Takođe, sve trudnice bi trebalo da se testiraju na hlamidiju.

Leave a Comment