polne bolesti ordinacije

Test na P24 antigen HIV-a

Antigeni su supstance, koje kada dođu u dodir sa našim organizmom dovode do toga da naš organizam pokreće svoj odbrambeni mehanizam, tj. započinje proizvodnju antitela.

Antigen virusa HIV koji najčešće provocira ovakav odgovor našeg organizma je protein P24. U ranoj fazi infekcije virusom HIV, dolazi do veće proizvodnje proteina P24 i on se može pronaći u krvi (mada, kada HIV u potpunosti zauzme svoje pozicije u organizmu, koncentracija proteina P24 pada na nivoe koje je nemoguće detektovati)

Testovi na P24 antigen HIV-a, se obično ne koriste dijagnostikovanje HIV infekcije, obzirom da imaju veoma nisku osetljivost i da su od koristi samo pre nego što dođe do proizvodnje antitela, tj. relativno brzo nakon HIV infekcije. Sada se najčešće koriste kao komponenta testova ”četvrte generacije”

Period prozora nekog testa, je vreme koje protekne nakon prve infekcije, pa sve do momenta kada test sa pouzdanošću može utvrditi postojanje infekcije. Procenjeno je da period prozora za test na P24 antigen HIV virusa traje od 11 do 30 dana nakon inficiranja HIV-om. Zato je dakle, najbezbednije pretpostaviti da test neće sa sigurnošću razotkriti infekciju do koje je došlo u prethodnih mesec dana.

Leave a Comment