polne bolesti ordinacije
Novi testovi na hlamidiju i gonoreju u okviru sistema BD Viper (TM) LT
Novi eksperimentalni gel će moći da zaštiti žene od AIDS
Upoznajte osobu koja će vašem bivšem dečku ili devojci saopštiti…

Seksualnost je jedna od osnovnih i najlepših karakteristika ljudskih bića. Seksualnost čini da se međusobno privlačimo, volimo i stvaramo potomstvo. Nažalost, uporedo sa radostima koje donosi, raste i opasnost koju seksualni odnos nosi sa sobom. Opasnost od polne bolesti. Pročitajte više>

Comments on this entry are closed.