polne bolesti ordinacije
Novi eksperimentalni gel će moći da zaštiti žene od AIDS
Upoznajte osobu koja će vašem bivšem dečku ili devojci saopštiti…
Gonoreja – u potrazi za brzim testom i lečenjem

Seksualnost je jedna od osnovnih i najlepših karakteristika ljudskih bića. Seksualnost čini da se međusobno privlačimo, volimo i stvaramo potomstvo. Nažalost, uporedo sa radostima koje donosi, raste i opasnost koju seksualni odnos nosi sa sobom. Opasnost od polne bolesti. Pročitajte više>

Comments on this entry are closed.