polne bolesti ordinacije
Kondomi vam nisu seksi? Koristite ih pogrešno…
Novi testovi na hlamidiju i gonoreju u okviru sistema BD Viper (TM) LT
Novi eksperimentalni gel će moći da zaštiti žene od AIDS

Seksualnost je jedna od osnovnih i najlepših karakteristika ljudskih bića. Seksualnost čini da se međusobno privlačimo, volimo i stvaramo potomstvo. Nažalost, uporedo sa radostima koje donosi, raste i opasnost koju seksualni odnos nosi sa sobom. Opasnost od polne bolesti. Pročitajte više>

Comments on this entry are closed.